Azure Vnet Peering

Written by Ertan Gulen. Posted in Azure

Azure Üzerinde birden çok network kullanıyor ve aralarında iletisim kurmak için VPN yapıyorsanız biraz geriden geliyorsunuz demektir. Artık Azure üzerinde sanal networkler arasında peering özelliği ile trafiği yönlendirmek mümkün.

Aynı subscription içerisinde yada farklı subscription’da hayata geçirebileceğiniz bu özellik ciddi kolaylık sağlayacaktır.

Bonus: Network’lerden biri ile kurula S2S Vpn yada Express Route diğerleri ile de iletişime geçebilir.

Detaylı bilgi: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-create-vnetpeering-arm-portal