Posts Tagged ‘FC’

Hyper-V 3.0 içinde Guest Clustering

Written by Ertan Gülen. Posted in Windows Server 2012

Hyper-V 3.0 ile sanal makineler arasında cluster oluşturmak artık önceki versiyonlara göre çok daha kolay ve yüksek erişilebilir. Sanal makine özelliklere eklenebilen Fibre Channel Adapter ile birlikte artık sanal makinelerde FC ortamındaki disk alanlarına direk erişebilir ve bu disk alanlarını kullanabilir duruma geliyor.

Picture2

 

Hyper-V 3.0 içerisinde sanal makine seviyesinde yapılan Cluster Özellikleri:

 • Cluster servisleri sanal makine içerisinde çalışıyor
 • Sanal makine içerisindeki hizmetler ve uygulamalar Cluster hizmeri üzeinden yönetiliyor ve izleniyor
 • Uygulama ve hizmetler sanal makineler arasında yer değiştirebiliyor.
 • Active/Active ve Active/Passive Cluster ortamları destekleniyor
 • Önceki versıyonlarda sadece ISCSI desteği varken şimdi FC desteği de mevcut

 

Yeni sanal Fibre Channel Adapter özellikleri ise:image

 • Her sanal makine için 4 adete kadar sanal HBA eklenebiliyor
 • WWN adresleri her sanal HBA için ayrı belirlenebiliyor
 • WWN adresleri her sanal HBA için ayrı atanabiliyor
 • Fiziksel HBA ile sanal HBA arasında eşleme manuel yapılabiliyor (sanal HBA için ister havuzdan istersek de atanmış HBA kullanılabiliyor)

Hyper-V 3.0 Sanal Makine Taşıma

Written by Ertan Gülen. Posted in Windows Server 2012

Hyper-V 3.0 ile gelen yeniliklerden biri de çalışan bir sanal makinenin taşınması. Taşınmadan kastımız ise isterseniz Live Migration ile Cluster ortamında bir Hyper-V sunucudan diğer Hyper-V sunucuya taşıma, istersek de (yenilik işte burada) çalışan sanal makinenin vhd dosyaları ve diğer konfigurasyon dosyalarını mevcut disk ortamları arasında taşıma (Storage Live Migration).

Hyper-V 2.0 ile birlikte SCVMM kullandığımızda Storage Quick Migration yapabiliyorduk yani çalışan bir sanal makinenin çalışma esnasında ufak bir hizmet aksaması ile farklı bir disk ortamından çalışmasını sağlayabiliyorduk. Hyper-V 3.0 ile birlikte sanal makine taşınabilirliği (Vm Mobility) adına artık çalışan sanal makine dosyalarını hiçbir hizmet kesintisi olmadan farklı disk yapıları arasında taşıyabiliyoruz.

storegelm

Aşağıdaki bağlantı üzerinden taşıma işlemlerine ait görselleri inceleyebilirsiniz ancak yine de biraz detaylandıralım.

 • Sanal makinenin disk dosyası (VHD) taşınırken herhangi bir hizmet kesintisi yaşanmaz.
 • VHD taşıma işlemleri yeterli boş disk alanına sahip herhangi bir storage üzerine yapılabilir. (görsellerde yeteri kadar boş alan olmayan bir disk yapısına taşıma denemesi sonucunda alınan hata mesajı da vardır.) Aynı marka aynı model yada aynı mimari de olmak zorunda değildir. DAS ortamında çalışan bir sanal makinenin disk dosyaları ISCSI yada FC ile kurulmuş bir SAN ortamına yine hizmet kaybı olmadan taşınabilir, tersi de mümkündür.
 • Vm Mobility ile buluta giden yolda hizmetlerin artık geleneksel yapıdan özel bulutlara oradan da genel bulutlara taşınması için kullanılabilir.
 • SCVMM 2012 ile birlikte disk ortamlarımızda yük dengeleme imkanı sağlar (Storage NLB)
 • Kritiş iş yükleri için yüksek erişilebilirlik sağlar.
 • Test ortamları için esnekliği arttırır.