Posts Tagged ‘server gui’

Server 8 Full Kurulumdan GUI Kaldırma

Written by Ertan Gülen. Posted in Windows Server 2012

Server 8 ile birlikte hayatımıza giren kolaylıklardan bir kısmı da, best practice olarak tavsiye edilen server core yapısını (tam olarak server core mimarisi olmasa da) gorsel arayuz ile tum ihtyacları kurduktan sonra kullanılabilir duruma gelebilmemiz. Bu yapıda kullanım icin:

Mevcut gorsel arayuze sahip Server 8 uzerinde Server Managerdan Features altından Server GUI Shell’i kaldırmak yada PowerShell üzerinden;

Import-Module ServerManager
Remove-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Restart

Tekrar bir ihtiyaç halinde kullanmak istenirse de yine PowerShell’den;


Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Restart
 

 

komutlarını sırası ile calıstırmamız yeterli olacaktır.