Posts Tagged ‘Vpn Client tipleri’

Server 2008 R2 Uzak Erişim Modelleri

Written by Ertan Gülen. Posted in Windows 7, Windows Server 2008 R2

İnternetin gelişime başlaması ile birlikte kurumlar da artık daha düşük maliyetli uzak erişim modelleri aramaya başladı. Uzak erişimde maliyetin yanı sıra kolay kullanım ve güvenlik de kurumların farklı uzak erişim modelleri seçmesinde önemli bir etken olarak göze çarpmaktadır. Internet hızlarındaki gelişme de aynı zamanda uzak erişimin daha cazip ve kullanılabilir olmasında büyük bir paya sahiptir. Günümüzde firmaların gezici kullanıcı sayısındaki artış bunun göstergelerinden biridir. Ayrıca evinden çalışan, ofis dışından destek veren kullanıcı sayısı da internet hızlarındaki gelişmeye paralel olarak artmaktadır. İnternet hızındaki ve kullanımındaki artık yanında devasa bir riski de yanında getirmektedir: Internetin güvensiz oluşu. Uzak erişim esnasında kullanıcılar güvensiz internet bulutu üzerinden özel ve güvenli tüneller vasıtası ile yerel kaynaklara erişirler ancak burada oluşan tünel her zaman istenilen düzeyde yönetilemezse iç kaynaklara erişim esnasında oluşacak risk kesinlikle yabana atılamayacak kadar büyüktür. da1